Školení DVPP
Výchova ke zdraví zážitkově

Akreditovaný kurz dalšího vzdělávání
pro učitele a metodiky prevence
se zaměřením na zdraví a životní styl školáků

Chcete vědět vše důležité o aktuálním životním stylu dětí? Zajímá vás, jak jsou na tom s konzumací alkoholu? Kolik toho naspí? Nebo jak to doopravdy mají ve vztahu k sociálním sítím? Chcete se všemi důležitými informacemi a trendy aktivně pracovat ve výuce? Pak s námi absolvujte kurz dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Zdravá generace Education.

CÍLE KURZU DVPP
Proč si vybrat toto školení?

Dostanete od nás základní balíček informací o aktuálním stavu a trendech v oblasti zdraví a životního stylu českých školáků ve věku 11–15 let. Seznámíte se s klíčovými výsledky studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Prakticky vám ukážeme, jak doporučení využít pro práci s dětmi ve vyučování i mimo něj. Po absolvování školení dokážete sestavit vzdělávací aktivitu na základě principů zážitkové pedagogiky. Díky modelovým vzdělávacím aktivitám získáte praktickou a snadno uchopitelnou inspiraci v podobě her a cvičení vhodných pro učitele, metodiky prevence a vedoucí zájmových kroužků a sportovních klubů.

 

Akreditované školení DVPP

TERMÍNY KURZU DVPP
Kdy se vám to hodí?

Vypsali jsme pro vás termíny školení, které budou od konce srpna realizovány online i prezenčně. Pro prezenční formu platí, že bedlivě sledujeme epidemickou situaci a pravidla MŠMT týkající se formy výuky DVPP kurzů. Pokud by se situace zhoršila, budou prezenční kurzy převedeny na online formu.

Datum Čas Místo Cena
včetně školicích e-materiálů
11. 3. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
23. 3. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
26. 4. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
18.–19. 5. 2021 9:00–12:30 (oba dny) online 2 480 Kč  3 000 Kč
3. 6. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
24. 8. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
26. 8. 2021 9:00–17:00 Olomouc 2 480 Kč  3 000 Kč
21. 9. 2021 9:00–17:00 Olomouc 2 480 Kč  3 000 Kč
5. 10. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč
19. 10. 2021 9:00–17:00 Praha 3 480 Kč  4 000 Kč
1.–2. 11. 2021 9:00–12:30 (oba dny) online 2 480 Kč  3 000 Kč
9. 11. 2021 9:00–17:00 Brno 3 480 Kč  4 000 Kč
30. 11. 2021 9:00–17:00 Olomouc 2 480 Kč  3 000 Kč
9. 12. 2021 9:00–17:00 online 2 480 Kč  3 000 Kč

V případě problémů kontaktujte paní Lukášovou 585 637 174, edita.lukasova@upol.cz.

V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků vám bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení financí.

OBSAH ŠKOLENÍ DVPP
Co se naučíte?

1/4

Klíčová fakta o zdraví českých školáků

Seznamte se, tohle je Zdravá generace! Všechno, co se od nás dozvíte, vychází z mezinárodní výzkumné studie HBSC. Představíme vám její krátkou, ale dynamickou historii. Řekneme vám, jak sbíráme data a jaký je přesah studie do praxe. Seznámíme vás s aktuálním stavem, riziky, příležitostmi a doporučeními, která se týkají zdraví a životního stylu mladých Čechů.

Jaká témata vás v kurzu DVPP čekají?

 • pohybová aktivita
 • stravovací návyky
 • konzumace slazených a energetických nápojů
 • nadváha a obezita
 • volný čas
 • elektronická média a sociální sítě
 • rizikové chování včetně kouření, konzumace alkoholu a marihuany
 • spánek
 • zdravotní gramotnost
 • a další

 

2/4

Praktická ukázka vzdělávacích aktivit

Zažijte všechno na vlastní kůži. Vyzkoušejte si modelové vzdělávací aktivity. Odneste si praktickou inspiraci v podobě her a cvičení. Díky naší propracované metodice založené na tzv. zážitkové pedagogice budete mít u dětí úspěch. A oni si z vaší hodiny odnesou všechno podstatné.

3/4

Využijte prvky zážitkové pedagogiky v praxi

Pochopte lépe přínosy této metody a její využití ve školním i mimoškolním prostředí. Vysvětlíme vám, jak se zážitkové vzdělávací aktivity vytvářejí. Na modelové aktivitě si ukážeme, jak ji lze využít ve vyučování nebo ve vaší praxi. Ukážeme si, jak je možné aktivitu modifikovat dle vzdělávacího cíle. Prakticky si vyzkoušíte sestavit vzdělávací cvičení nebo hru dle principů zážitkové pedagogiky.

4/4

Akční plán dětem na míru

Aplikujte všechno, co umíte a co se od nás naučíte, do svého vlastního plánu. Individuálně pracujte na konkrétním konceptu pro vlastní předmět, třídu, klub nebo kroužek. Zeptejte se nás na všechno, co vás zajímá. My se s vámi podělíme o praktické tipy a vlastní zkušenosti a nápady. A ukážeme vám, kde najdete podpůrné materiály vznikající v projektu Zdravá generace Education. Sáhnout po nich můžete, kdykoliv si nebudete vědět rady.

 • Akreditace č.j.: MSMT-32310/2020-4-849
 • Po úspěšném zakončení kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

LEKTORSKÝ TÝM
Kdo vás školením provede?

Mgr. Adéla Růžičková

pracuje jako pedagog na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studuje doktorský program se zaměřením na psychologickou kinantropologii. Je redaktorkou časopisu Gymnasion pro zážitkovou pedagogiku. V rámci týmu Zdravá generace připravuje metodické materiály do škol týkající se zdraví a životního stylu českých školáků. Má za sebou lektorskou a manažerskou praxi ve vzdělávacích společnostech Project Education s.r.o. a Česká cesta s.r.o. Ve volném čase připravuje zážitkově-rozvojové projekty především v rámci Prázdninové školy Lipnice, kde je šéf-instruktorkou.

Mgr. Jana Vokáčová

Vystudovala obor Rekreologie (specializace Management sportu a rekreace) na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2011 působí na zmíněné fakultě jako vědecko-pedagogický pracovník ve výzkumných projektech se zaměřením na pohybovou aktivitu dětí a dospívajících. V letech 2014 – 2015 byla lektorem a metodikem projektu „Pohyb do škol“ na 48 školách v Olomouckém kraji. Má několikaleté zkušenosti jako člen mezinárodní výzkumné sítě HBSC a nyní se v týmu Zdravé generace věnuje aplikaci výsledků do praxe, přípravě metodických materiálů do škol týkající se zdraví a životního stylu českých školáků.

Mgr. Kateřina Gálová, DiS.

Je průvodkyně životním stylem a diplomovaná fyzioterapeutka, která pracuje od roku 2013 ve své soukromé praxi v Olomouci, kde se věnuje dospělým i dětem v rámci komplexní péče. V rámci týmu Zdravé generace připravuje metodické materiály do škol týkající se zdraví a životního stylu českých školáků. Má za sebou lektorskou praxi ve vzdělávací společnosti Project Education s.r.o. Tři roky působila jako produktový manažer ve společnosti Nutrend DS a.s., kde mimo jiné vedla odborné školení pro sportovce z oblasti výživy a životního stylu. V letech 2009 – 2010 působila jako lektor zážitkových kurzů pro studenty Univerzity Palackého. Ve své soukromé praxi se také věnuje spolupořádání vzdělávacích seminářů pro fyzioterapeuty ale také pro dospívající děti.

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Co budete potřebovat k online kurzu DVPP?

1. Počítač nebo notebook s mikrofonem, kamerou a stabilním připojením na internet.

2. Dobrou náladu a otevřenost novým myšlenkám a aktivitám.

3. Podrobné informace dostanete v mailu v dostatečném předstihu před termínem školení.

MATERIÁLY DO VÝUKY
Co můžete využít při práci s vašimi žáky?

Díky originálnímu kurzu DVPP získáte kompletní sadu e-materiálů zpracovaných na míru učitelům, výchovným poradcům, vedoucím či trenérům k okamžitému využití v praxi. Obsahuje klíčové poznatky a fakta ze studie HBSC. Doporučení vztažená k danému tématu. A mini projekty sloužící jako inspirace do výuky. Využijte praktické aktivity s nejrůznějšími podklady a přílohami při práci s žáky v hodinách nebo dětmi v zájmovém kroužku. Infopostery umístěte v prostorách vaší školy nebo je předejte dětem a rodičům. Materiály jsou vytvořené primárně pro věkovou kategorii 11–15 let, na niž se studie HBSC a naše školení DVPP zaměřuje. V rámci školení dostanete kompletní sadu podkladů v elektronické podobě. Připravili jsme také tištěné verze, které je možné si přiobjednat.

Témata materiálů ve formátu A4: Sada infoposterů o velikosti A0:
 • Zdravotní gramotnost
 • Nadváha a obezita
 • Stravovací návyky
 • Slazené a energetické nápoje
 • Spánek
 • Zdravotní gramotnost
 • Pohybová aktivita
 • Volný čas
 • Obezita
 • Sociální sítě
 • Stravovací návyky
 • Slazené nápoje
 • Kouření
 • Alkohol
 • Spánek
 • Děti v koroně
Jak vypadají a co obsahují naše materiály? Náhled infoposteru najdete pod každým z reportů.

V případě zájmu o materiály nás, prosím, kontaktujte: skoleni@zdravagenerace.cz.

Chcete mít čerstvé informace?
Ozveme se vám, jakmile budou vypsány nové termíny školení. A dáme vám vědět také tehdy, když přijdeme s nějakou novinkou o zdraví a životním stylu českých dětí.

Chci být v obraze