České děti jedí více ovoce a zeleniny. Ze svých jídelníčků vypouštějí sladkosti

Stravovací návyky české mládeže se postupně zlepšují. Svým dětem totiž rodiče dopřávají více ovoce a zeleniny. Dokonce znatelně víc, než je v Evropě a ve světě běžné. Snídaní začíná svůj všední den polovina chlapců a dívek ve věku 11–15 let. Dospívající také ve srovnání s minulými lety konzumují méně sladkostí. Třetina z nich pamlsky nejí vůbec, nebo se k nim dostanou jen výjimečně.

A co děti? Vědí, co jíst a pít?

Je pro dospívající normální začít den snídaní? Dovedou si mladí lidé v Česku představit život bez sladkostí? A je obvyklou součástí jejich pitného režimu obyčejná voda? Že netušíte? Tak sjeďte níž a přečtete si klíčová zjištění z našeho reportu.

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

1/8

Denně snídá půlka

V roce 2018 snídalo v ČR každý den 49 % školáků ve věku 11–15 let. Možná trochu překvapivě snídaní zahajuje den více chlapců než dívek. Už méně překvapivé je, že se zvyšujícím se věkem tenhle zvyk oslabuje – zatímco u jedenáctiletých se týká 57 %, v patnácti snídá už jen 42 %.

Nejvíce se snídá v Praze. Nejmíň na severu Čech

To, zda děti pravidelně snídají, velmi úzce souvisí se socioekonomickým statusem jejich rodin. Lépe situovaní mladí lidé zahajují den snídaní častěji. Naopak u “chudších” rodin je nejvyšší podíl dětí, které nesnídají vůbec nikdy. Pohled do regionů říká, že nejméně pravidelně se snídá v Ústeckém a Libereckém kraji, nejčastěji pak v Praze a středních Čechách.

Extra

Zajímavé je, že existuje poměrně velká skupina dětí (bezmála 15 %), které nesnídají ve všední den. Přitom o víkendu snídani do svého denního plánu pravidelně řadí. Je to tím, že v sobotu a v neděli mají na vše víc času? A snídalo by víc českých dětí od pondělí do pátku, kdyby jim škola začínala později? Na tyto otázky nemáme odpověď. Zatím...

2/8

Ovoce roste

Bezmála polovina dětí ve sledovaném věku 11–15 let sní denně alespoň jeden kus ovoce. V této statistice porážejí dívky chlapce v poměru 52 % vs 39 %. Mladší děti po ovoci sáhnou častěji než starší: zatímco u jedenáctiletých jí každý den ovoce nadpoloviční většina, v patnácti je to už jen 37 %, tedy o něco víc než třetina. Klíčový je ale celkový trend – a ten ukazuje napříč lety pozitivní změnu.

3/8

Taky zeleninu mají čím dál raději

Jasně. Takovou oblibu, jaké se těší ovocné svačinky, jejich zeleninoví bratranci nevykazují. Ale fakt, že více než třetina dospívajících (37 %) se denně zakousne do okurky, rajčete nebo kedlubny, je dobrá zpráva. Stejně jako to, že ve srovnání s předchozím výzkumem (2014) se jedná o nárůst ve výši cca 10 procentních bodů.

Konzumace ovoce a zeleniny dle socioekonomickeho statusu

Jak ovoce, tak zeleninu mají tendenci výrazně víc konzumovat děti s ekonomicky silnějších rodin.
Takže nepřekvapí, že mezi dětmi, které ovoce ani zeleninu skoro nejí, je více než dvojnásobně více mladých lidí z chudých poměrů.

4/8

Někdo to rád sladké... a někdo ne

Každý pátý mladý Čech si dá každý den něco sladkého na zub. Naopak zhruba třetina českých dětí sladkosti nejí nikdy nebo jen sporadicky. Co je však zásadní, u třináctiletých a patnáctiletých jsme zaznamenali skoro třetinový pokles každodenní konzumace sladkostí oproti datům z roku 2010.

 

Sladkosti a limonády

Naše studie je komplexní a sleduje nejrůznější faktory životního stylu mladé generace. Všímá si také významných souvislostí mezi nimi. Jedna taková nás zaujala a týká se silné vazby mezi konzumací sladkostí a pitím limonád, resp. energetických nápojů, kterým se jinak věnujeme detailně zvlášť. Zkrátka a dobře, pravidelní konzumenti sladkostí mají větší sklony doplňovat svůj jídelníček také o limonády. Není to překvapivé, ale je dobré to vědět a mít podložené daty. A to my máme…

 

5/8

O vodě

Skoro tři čtvrtiny dětí (72 %) pijí denně vodu. To zní dobře. Také to ale znamená, že více než čtvrtina (28 %) se k čisté vodě jako nápoji každý den nedostane. I v tomto případě nás zaujal vliv socioekonomického statusu na tuto statistiku. Absence vody v pitném režimu se týká až třetiny hůře situovaných dětí. Na opačném pólu ekonomického žebříčku najdeme jen pětinu dětí, které vodu denně nepijí.

6/8

Mléčné výrobky a další potraviny

Ve studii jsme se zaměřili také na frekvenci konzumace dalších vybraných potravin. Jedná se o různé druhy mléčných výrobků, ale také o cereálie, chipsy nebo hranolky.

Každý den Celkem kluci holky
nízko/polotučné mléko 14 % 16 % 12 %
plnotučné mléko 9 % 11 % 7 %
cereálie 14 % 15 % 13 %
Nikdy | < 1× týdně Celkem kluci holky
sýry 20 % 19 % 21 %
jogurt, tvaroh, sýr cottage 21 % 20 % 21 %
chipsy 59 % 54 % 64 %
2+ týdně Celkem kluci holky
hranolky 9 % 10 % 6 %
7/8

Mladí lidé ve fast foodech

Téměř každý pátý dospívající chodí do fast foodů dvakrát měsíčně a častěji (18 %). Typičtějšími návštěvníky rychlého občerstvení jsou chlapci (20 %) oproti dívkám (16 %) a frekvence návštěv mírně roste s věkem: z 16 % na 21 % mezi 11. a 15. rokem. Zajímavé jsou i poměrně výrazné regionální rozdíly – nejčastěji zde kupují jídlo a pití mladí lidé v Praze (35,4 %), nejméně naopak na východě Čech (Pardubický kraj, 8,7 %).

8/8

Rodina u stolu

62 ze 100 mladých lidí v Česku ve věku 11–15 let stoluje společně se svými rodiči každý den nebo alespoň po většinu týdne. Výrazných rozdílů jsme si všimli u různých sociálních vrstev: u chudších rodin se společné jídlo týká jen poloviny dětské populace (53 %), u střední vrstvy 62 % a u nejlépe situovaných pak více než dvou třetin (71 %). Logický je pak pokles s věkem – z 72 % u jedenáctiletých na 51 % u patnáctiletých.

Chcete jít více do detailu?

⇩ info poster školení pro učitele