Děti se hýbou a sportují.
Ale nestačí to

Mladí lidé ve věku 11–15 let jsou aktivní. Většina z nich pravidelně sportuje – 66 % se věnuje pohybové aktivitě organizovaně ve sportovních klubech a kroužcích. Sportovní vyžití ale ještě neznamená celkový dostatek pohybu. Pohyb se totiž vytrácí z běžného života. Chybí neorganizované hraní venku nebo aktivní doprava do školy či do kroužků. Nemalá část dětí je uvolněna z hodin tělocviku. Množství aktivního pohybu navíc klesá s věkem.

Pohyb, aktivita, sport…

Jaká jsou doporučení pro množství pohybové aktivity?

Kolik českých dětí tato doporučení plní?

Jezdí kluci a holky do školy na kole? A mohlo by jich být víc?

Projděte si závěry výzkumného týmu z Univerzity Palackého v Olomouci!

 

Responsive image

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

1/5

České děti jsou aktivní, ale...

...objemu pohybové aktivity, jak jej doporučuje WHO (hodina pohybové aktivity každý den), dosáhne jen necelá pětina školáků ve věku 11–15 let. V případě chlapců je to relativně více (22 %) než u dívek (15 %). To však neznamená, že by 80 % českých dětí nebylo pohybově aktivních. Existuje velká skupina dětí, které mají pravidelně dostatek pohybové aktivity. Alespoň pětkrát týdně se hýbe zhruba polovina chlapců a 40 % dívek.

EXPERTNÍ KAPSA

Pokud se zajímáte o problematiku pohybové aktivity detailněji, otevřete si naši expertní kapsu. Připravili jsme pro vás informace týkající se plnění doporučení WHO a vysvětlení mírnějších kritérií při hodnocení dostatku pohybu u dětí. Zaměřili jsme se také na data o pohybové aktivitě vysoké intenzity.

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)

Děti a dospívající ve věku 5–17 let by se měli věnovat pohybové aktivitě alespoň 60 minut denně, a to od střední intenzity výš – ta sahá od svižnějších procházek nebo jízdy na kole přes náročnější domácí práce až po běh, plavání a další formy pohybové aktivity a sportu. Objemu pohybové aktivity, jak jej doporučuje WHO, dosáhne jen necelá pětina školáků ve věku 11–15 let. V případě chlapců je to relativně více (22 %) než u dívek (15 %). Míra plnění tohoto doporučení klesá s věkem z 22 % v 11 letech na 14 % u patnáctiletých. Patrný je rovněž socioekonomický gradient: děti z horších poměrů se hýbou méně než jejich lépe situovaní vrstevníci.

Mírnější kritéria: častá aktivita, ale ne denně

Hýbat se alespoň hodinu denně a plnit tak beze zbytku doporučení WHO je náročné. A považovat všechny děti, které se do kritérií doporučení nevejdou, za pohybově neaktivní, nevystihuje realitu přesně. Pro detailnější přehled o frekvenci pohybové aktivity dospívajících proto sledujeme také ty, kteří se splnění doporučení blíží a věnují se pohybu alespoň 5× do týdne*. Týká se to zhruba poloviny chlapců a 40 % dívek.

*V souladu s kritérii Youth Risk Behavior Surveillance System, realizovaným organizací CDC (americkou národní agenturou pro veřejné zdraví).

Pohybová aktivita vysoké intenzity

Doporučení WHO zároveň neopomíjí ani vysoce intenzivní pohybovou aktivitu. Jde o aktivity, při nichž se děti silně zadýchají a zpotí. Činnostem s takovou intenzitou by se měli děti a dospívající věnovat alespoň obden. Do této skupiny patří 46 % chlapců a 33 % dívek.

Responsive image

Chci otevřít kapsu
2/5

Dospívám a sportuji

Organizovanému sportu se věnují 2/3 dospívajících. O něco více sportují chlapci (72 %), ale i mezi dívkami se sportu věnuje většina (61 %). Procento dětí v organizovaných oddílech a klubech klesá s věkem. V pátých třídách jsou zapojeny bezmála tři čtvrtiny, v devítkách už jen nadpoloviční většina (57 %). Že se děti zapojují do organizovaných sportů, je běžnější v lépe situovaných rodinách.

 

Obezita a nadváha

Naše studie si všímá významných souvislostí mezi různými faktory životního stylu mladé generace. Nedostatek pravidelného pohybu a sportování je jednou z důležitých příčin rostoucího počtu dětí s nadváhou a obezitou.

3/5

Ani sport nemusí stačit

Děti organizované ve sportovních klubech a oddílech mají až trojnásobně vyšší šanci splnit doporučení pro denní pohybovou aktivitu dle WHO. Na druhou stranu skoro polovina sportovců není dostatečně aktivní ani pět dní v týdnu a neplní tak ani mírnější kritéria. Ve dnech, kdy mají trénink nebo zápas, mají pohybu dostatek, v ostatních dnech už ale ne.

Indivindi nebo tým?

Pozoruhodný je rozdíl v preferenci týmových a individuálních sportů při porovnání obou pohlaví. Kluci dávají přednost týmovým sportům, do nichž se zapojuje 58 % hochů, ale jen 35 % dívek. Opačně je to u individuálních sportů, kde s 42 % dominují dívky nad chlapci (32 %).

4/5

Pětina dětí nechodí do tělocviku

Omezená docházka do hodin tělocviku se týká každého pátého školáka. Plně je z hodin tělesné výchovy omluveno 5 % dětí. Poměrně velká skupina je osvobozena částečně (cca 13 %). Čísla jsou ještě o něco vyšší u 11letých, kde má nějak limitovanou účast skoro každý čtvrtý. Nejčastěji se děti tělocviku „vyhýbají“ v Libereckém a Jihočeském kraji, nejméně ve Zlínském a Středočeském kraji.

5/5

Do školy? Pěšky i na kole

Pěšky nebo na kole se do školy a zpět dopravuje přibližně 60 % dětí. Kolo volí jako dopravní prostředek do školy především hoši, ale celkově jde jen o okrajový způsob dopravy (2,5 %). Sami školáci identifikovali faktory, které by jim usnadnily rozhodnutí cestovat do školy aktivně. Patří mezi ně zabezpečená místa, kde by mohli nechat kolo (69 %), bezpečnější místa pro přecházení silnic (69 %) či méně rušná doprava (61 %).

 

Kam dál?

Zajímají vás další informace o pohybové aktivitě dětí? Rozšiřte si obzor o závěry projektu Active healthy kids.

Chcete mít čerstvé informace?
Chcete další informace? Žádný problém. Stáhněte si info grafiku s klíčovými daty o pohybové aktivitě české mládeže nebo si přečtěte naši tiskovou zprávu obohacenou o informace o nadváze a obezitě.

Stáhnout report ⇩ info poster školení pro učitele