Mladí Češi jsou ve volném čase aktivní

České děti jsou aktivní. Svůj volný čas plní týmovými i individuálními sporty, činnostmi v uměleckých kroužcích nebo v mládežnických organizacích. To se týká 86 % školáků ve věku 11–15 let. Pouze každé sedmé dítě tak nemá žádnou pravidelnou volnočasovou aktivitu. Důležitou roli v životě mladých lidí však hrají také nestrukturované aktivity, jakými jsou četba, čas strávený „jen tak“ s vrstevníky nebo s rodinou. Nezanedbatelnou část dne věnují čeští školáci aktivitám před obrazovkou.

Volný čas, zevl a screen-time

Jaké jsou nejpopulárnější volnočasové aktivity u českých chlapců a dívek?
Má v dětském životě své pevné místo zevlování?
Kdy začíná být hraní her nebo sledování televize rizikové?
A jak je mladá česká generace spokojená s množstvím volného času a tím, jak jej tráví?

 

Responsive image

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

1/5

Organizované aktivity: kluci sportují, holky tvoří

Nejpopulárnější aktivitou mezi chlapci jsou týmové sporty, do nichž je zapojeno 58 % z nich. U dívek jsou to pak umělecké aktivity, kterým se věnují bezmála dvě třetiny (60 %). Přibližně polovina populace 11–15letých pak kombinuje více organizovaných aktivit. Naopak pouze každé sedmé dítě ve svém volném čase žádný kroužek či klub nenavštěvuje. Se zvyšujícím se věkem však takových dětí přibývá. V 15 letech je to již každý pátý mladý Čech (22 %).

Michal Kalman, vedoucí výzkumného týmu studie HBSC.

Zjistili jsme, že děti, které tráví svůj volný čas organizovaně, se těší vyšší životní spokojenosti a jsou úspěšnější ve škole. Najdeme mezi nimi také menší počet pravidelných kuřáků (zhruba poloviční riziko) i těch, kteří mají zkušenost s opakovanou opilostí. Mladí lidé, kteří sportují, pak lépe hodnotí vztahy se svými vrstevníky.

 

 

Děti z bohatších rodin více sportují i holdují umění

Děti z ekonomicky silnějších vrstev mají na rozdíl od “chudších” vrstevníků lepší přístup k některým volnočasovým aktivitám. Jde především o týmové sporty (54 % vs 38 %), individuální sporty (49 % vs 27 %) i umělecké aktivity (47 % vs 34 %). Socioekonomický status naopak nehraje roli v případě členství v mládežnických organizacích (14 %) a netýká se ani dětí, které pravidelně chodí do volnočasových center a mimoškolních kroužků (24 %).

2/5

O čtení, chození po nákupáči i zevlování

Důležitou roli v životě mladých lidí hrají také neorganizované aktivity bez předem dané struktury, termínu či pravidelnosti. Patří mezi ně četba, hraní stolních nebo karetních her, návštěvy kina, čas strávený „jen tak“ s vrstevníky v parku, na sídlišti nebo v nákupních centrech nebo obyčejné nicnedělání. Vybrali jsme pro vás čtyři nejzajímavější.

https://zg3.vanol.cz/wp-content/uploads/2019/10/ctu.svg
Knížky čte pravidelně, tedy alespoň 1× týdně, necelá třetina dětí (32 %), přičemž výrazně převládají dívky (41 %) nad chlapci (24 %). Počet pravidelných čtenářů rychle klesá s věkem z 48 % u 11letých na 22 % v patnácti. Tento pokles je markantnější u chlapců než u dívek a mezi deváťáky tak nečtou ¾ kluků a ⅖ holek. Potvrzuje se také, že dospívající, kteří pravidelně čtou, jsou nejen úspěšnější ve škole, ale také méně často kouří a pijí alkohol.

Responsive image

https://zg3.vanol.cz/wp-content/uploads/2019/10/Jdu-ven.svg
Každodenně se s kamarády potkává venku „před barákem“ nebo v parku asi pětina dětí (21 %). U této nestrukturované aktivity jsme si všimli výrazné souvislosti s pravidelným kouřením (téměř čtyřnásobné riziko) i s opakovanou opilostí (2,5× vyšší riziko). Naopak se jedná o děti, které jsou spokojenější a udávají lepší vztahy s vrstevníky.

 

Responsive image
https://zg3.vanol.cz/wp-content/uploads/2019/10/do-nakupace.svg
Tři z deseti náctiletých navštěvují několikrát do týdne nákupní centra pro zábavu nebo rozptýlení. Roli zde hraje socioekonomický status – častěji se totiž jedná o děti z chudších rodin. Tito dospívající jsou zároveň vystaveni vyššímu riziku pravidelného kouření a opakované opilosti (cca 1,5× rizikovější) než zbytek mladé generace.

Responsive image
https://zg3.vanol.cz/wp-content/uploads/2019/10/Zevl.svg
Zajímavé místo mezi „aktivitami“ ve volném čase má také nicnedělání – povalování se na gauči či v posteli. Takto několikrát do týdne tráví čas až 40 % dětí. Když jsme data dětí, které často “zevlují”, dali do souvislosti s dalšími okolnostmi, překvapila nás vazba se slabším školním výkonem a sníženou životní spokojeností = přemíra lenošení tedy paradoxně nepřináší pocit štěstí a děti, které hodně lenoší, ušetřenou energii většinou nevyužijí pro lepší přípravu do školy.

Responsive image
3/5

Volný čas s rodinou – spolu a aktivně

Jak tráví dospívající čas se svými rodiči? Jednou z oblíbených činností je sport. Společně se svými rodiči sportuje alespoň jednou týdně 38 % 11–15letých. Z dlouhodobé perspektivy je to dobrá zpráva – před 16 lety tato hodnota činila 29 %. Podobně pozitivní je trend u společných procházek: alespoň jednou týdně se jich účastní 57 % dětí, zatímco v roce 2002 se společné procházení týkalo pouze 42 % dospívajících. Se zvyšujícím se věkem dětí dochází k přirozenému úbytku volného času stráveného s rodiči a do centra zájmu se dostávají vrstevníci.

 

Rodiče vědí, co jejich děti dělají ve svém volném čase. 81 % našich dětských respondentů uvádí, že alespoň jeden z rodičů toho ví hodně (většinou jde o matku). V jiné části naší studie jsme si ale všímali toho, jaký přehled mají rodiče o svých dětech v případě aktivit na sociálních sítích. Tam je to “trochu” jinak.

 

Společně s rodiči… nižší SES střední SES vyšší SES
…sledují TV/video* 49,7 % 46,6 % 47,6 %
…hrají hry (např. deskové) 40,2 % 43,3 % 46,3 %
… hrají PC hry 15,6 % 14,9 % 17,6 %
…chodí na procházky 51,6 % 56,6 % 60,7 %
…chodí ven (např. na večeři, do kina) 32,9 % 42,2 % 54,1 %
…navštěvují příbuzné a známé 57,1 % 63,7 % 68,3 %
… sportují 25,0 % 37,5 % 49,7 %
…sedí a povídají si 63,3 % 66,6 % 71,2 %

*U výše uvedených aktivit jsme se zaměřili na četnost zhruba jednou týdně; výjimkou bylo společné sledování televize, kde jsou prezentováni ti, kteří uvedli, že spolu s rodinou sledují TV/videa většinu dní
SES – socioekonomický status

V lépe situovaných rodinách jsou lidé více spolu

Výrazně častěji spolu tráví volný čas společensky a ekonomicky lépe postavené rodiny. Týká se to pravidelného společného sportování i návštěv restaurací, kina, společných procházek nebo času na povídání si.

4/5

Víc než 4 hodiny před obrazovkou? Mladí riskují!

Extrémní hranici (čtyři a více hodin denně před obrazovkou) překročí sledováním televize a videí ve všedních dnech 19 % chlapců a 15 % dívek. O víkendech je to pak třetina chlapců a 27 % dívek. Hraním her ve všedních dnech tráví čtyři a více hodin téměř každý čtvrtý chlapec (23 %) oproti 9 % dívek. O víkendech je tento rozdíl ještě markantnější (♂ 37 % vs ♀ 13 %). Opačně je to u času stráveného na sociálních sítích nebo brouzdáním na internetu. Této kratochvíli věnují více času dívky.

5/5

Spokojenost s volným časem s věkem klesá

Bezmála dvě třetiny (65 %) mladých lidí ve věku 11–15 let jsou spokojeny s tím, kolik volného času mají. Spokojenost však není stabilní napříč věkovými kategoriemi a postupně klesá, výrazně především u děvčat. Zatímco v 11 letech je spokojeno 75 % dívek, v devátých třídách už je to méně než polovina (48 %). Podobně to vypadá se samotnou náplní volného času. Většina dospívajících (55 %) by na způsobu, jak tráví svůj volný čas, nic neměnila. To platí spíše pro chlapce (61 %) než pro dívky (49 %).

Chcete jít více do detailu?

⇩ info poster ⇩ tisková zpráva školení pro učitele