České děti už nepatří mezi největší konzumenty tabáku a marihuany

Česká republika patřila ještě v roce 2010 mezi pětici zemí s největší konzumací tabáku a marihuany v Evropě. Ochota mladých Čechů experimentovat či pravidelně užívat tyto dvě návykové látky však v posledních letech znatelně klesla. Vyplývá to z nejnovějších dat studie HBSC. V roce 2018 se naše země u všech sledovaných věkových kategorií zařadila do evropského průměru.

Proč detailně sledujeme kouření?

Protože kouření cigaret zásadně zvyšuje riziko vzniku závažných chorob včetně rakoviny plic. Téměř každý druhý kuřák na následky tohoto zlozvyku umírá a užívání tabákových výrobků stojí celosvětově za zhruba jednou desetinou veškerých úmrtí. Kouření marihuany u dětí je pak často bránou k užívání jiných nelegálních drog.

Proč je důležité mít data právě u mladé generace?

Protože převážná většina dospělých kuřáků si vyvine závislost na nikotinu ještě před dovršením 18. roku života. Avšak v případě, že mladí lidé s kouřením do této doby nezačnou, razantně klesá riziko, že tomuto návyku podlehnou později. Velmi podobné je to s marihuanou.

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

Jak často mladí Češi sahají po cigaretě? A jak se vyvíjí během posledních let jejich přístup k marihuaně? Přinášíme souhrn nejdůležitějších trendů u jedenácti-, třinácti- a patnáctiletých dívek a chlapců. Projděte si klíčové závěry našeho výzkumu! K dispozici máme také data setříděná podle 14 krajů ČR.

1/4

Experimenty s kouřením? Už ne tak obvyklé jako dříve

Alespoň jednou v životě si zapálilo 40 % patnáctiletých českých školáků. Vyplývá to z výsledků studie za rok 2018. Není to málo, ale o osm let dříve to byly skoro tři čtvrtiny z nich. Výrazný pokles zkušenosti s kouřením sledujeme napříč věkovými skupinami a u obou pohlaví. Zajímavé však je, že kouřit zkouší nepatrně častěji dívky, zatímco v dospělosti mezi kuřáky výrazně dominují muži.

2006 2010 2014 2018
Chlapci (15 let) 71 % 70 % 50 % 37 %
Dívky (15 let) 68 % 75 % 55 % 40 %

 

Extra

Snižující se atraktivitu kouření jsme zaznamenali také u nejmladší věkové kategorie. V roce 2006 hlásila první zkušenost s tabákovými výrobky bezmála třetina jedenáctiletých chlapců. V roce 2018 už je to jen 5 % stejně starých hochů.

Regionální střípky

Neradostné prvenství mezi regiony drží Středočeský kraj. Zkušenost s kouřením zde má víc než 45 % deváťáků. Naopak “nejčistší” je z tohoto pohledu Vysočina, kde cigaretu ve svých patnácti letech v ruce nedržely ⅔ respondentů.

2/4

Čeští školáci v pravidelném kouření opustili čelo evropského žebříčku

Ještě v roce 2010 patřila česká mládež v pravidelném kouření cigaret k evropské „špičce“. Alespoň jednou týdně po cigaretě tehdy sáhl každý čtvrtý patnáctiletý teenager. Údaje z let 2014 a 2018 ale přinesly výrazný obrat trendu a – řečeno sportovní terminologií – posun do klidných vod středu evropských tabulek. Snížení počtu kuřáků je dobrou zprávou především z toho důvodu, že pravidelné kouření je rizikovým faktorem pro vznik závislosti. V roce 2018 se to týkalo 11 % patnáctiletých v Česku.

2006 2010 2014 2018
Chlapci (15 let) 20 % 22 % 11 % 11 %
Dívky (15 let) 23 % 28 % 16 % 11 %

Extra

Poměrně velká skupina mladých lidí kouří každý den. V roce 2018 šlo o téměř 8 % chlapců a 7 % dívek ve věku patnáct let. Přesto i zde je od roku 2010 patrný významný pokles – z 15 % u chlapců a 20 % u dívek.

Regionální střípky

Nejméně pravidelných kuřáků mají na východě Čech. Pardubický a Královéhradecký kraj reportují nejnižší čísla jak u patnáctiletých (cca 7,5 % mladých si zapálí každý týden), tak napříč věkovými kategoriemi (11–15 let) – zde se hodnota zastavila na 3,5 %. Naopak nejčastěji po cigaretě sahají mladí lidé v Ústeckém kraji, kdy u patnáctiletých se jedná o téměř každého pátého chlapce a každou sedmou dívku.

3/4

Atraktivita „trávy“ klesá. Ale jen zvolna.

Data za rok 2018 říkají, že alespoň jednou vyzkoušelo účinky marihuany 20 % patnáctiletých chlapců a 17 % stejně starých dívek. Přestože se jedná o poměrně vysoký podíl – také v kontextu ilegality této návykové látky – a v evropském srovnání se jedná stále o nadprůměrné číslo, zaznamenala studie také v tomto ukazateli pozitivní změnu. Ještě v roce 2010 se totiž experimentování s marihuanou týkalo každého třetího školáka v devátém ročníku.

2006 2010 2014 2018
Chlapci (15 let) 27 % 31 % 23 % 20 %
Dívky (15 let) 22 % 30 % 23 % 17 %

Extra

Tohle není dobré: i přes výrazný úbytek uživatelů marihuany hodnoty zjištěné u českých školáků v roce 2018 stále převyšují čtyři roky starý evropský průměr. Přitom celoevropským trendem je setrvalý pokles zájmu o marihuanu.

Regionální střípky

Nejčastěji s marihuanou experimentují patnáctiletí Pražané (23 %). Naopak nejméně často se k “trávě” dostali stejně staří lidé z Pardubického kraje (13 %).

4/4

Pravidelně marihuanu užívá stále méně teenagerů.

V pravidelné konzumaci marihuany patří Česko k evropskému průměru. Sledovaným kritériem je alespoň jedna zkušenost s kouřením (či jinou aplikací) marihuany v posledních 30 dnech. Mladí Češi v tomto ohledu okupují „přijatelné“ 19. místo z 39 sledovaných zemí: pravidelně přijde do styku s marihuanou již jen 8 % chlapců a 7 % dívek. V roce 2010 to přitom bylo 12, resp. 10 % patnáctiletých.

2006 2010 2014 2018
Chlapci ČR (15 let) 10 % 12 % 8 % 8 %
Chlapci svět (15 let) 8 % 9 % 9 % *
Dívky (15 let) 9 % 10 % 7 % 7 %
Dívky svět (15 let) 6 % 6 % 6 % *

* Mezinárodní srovnání bude dostupné v roce 2020.

Extra

Zdvižený prst! 2 % patnáctiletých školáků si marihuanu zakouřilo aspoň 10× za poslední měsíc. Jinými slovy – každý padesátý teenager má zaděláno na velké problémy.

Regionální střípky

Nejčastěji s marihuanou experimentují patnáctiletí Pražané (23 %). Každý desátý obyvatel Libereckého kraje ve věku 15 let a stejný podíl mladých Pražanů pravidelně užívá marihuanu. Nejméně pravidelných konzumentů naproti tomu najdeme v Pardubickém kraji (3,9 %).

Chcete jít více do detailu?
Žádný problém. Stáhněte si náš report s dalšími daty o zkušenostech české mládeže s kouřením cigaret a užíváním marihuany.

⇩ info poster školení pro učitele