Frekvence pití alkoholu u patnáctiletých Čechů klesá.

Po pivu, víně a tvrdém alkoholu sáhnou čeští školáci méně často než stejně staré děti před deseti či patnácti lety. Stále však alkohol konzumují častěji než jejich vrstevníci v Evropě. Zvýšil se také průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí. Zjistili jsme ale řadu dalších zajímavých informací a zaznamenali nové trendy týkající se zkušeností adolescentů s konzumací alkoholu.

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

Co jsme zjistili o konzumaci alkoholu u české mládeže? Jaké trendy jsme u patnáctiletých dívek a chlapců vysledovali? A jak si mladí Češi stojí v porovnání s evropskými vrstevníky? Projděte si závěry našeho výzkumu nebo si prostudujte detailní statistiky z naší výzkumné zprávy.

1/7

Frekvence pití rapidně klesá.

Patnáctiletí školáci pijí pivo, víno a tvrdý alkohol výrazně méně často než stejně staré děti u nás před deseti či patnácti lety. Alespoň jedenkrát týdně se alkoholu napije 17 % mladých Čechů, zatímco v roce 2002 přiznávala zkušenost s alkoholem každý týden více než třetina dospívajících. Pokles o 18 procentních bodů ve sledovaném období řadí Českou republiku mezi země, u nichž konzumace klesá nejdynamičtěji mezi bezmála čtyřicítkou sledovaných zemí. Přesto se stále drží nad evropským průměrem.

2002 2006 2010 2014
ČR 34,8 % 32,5 % 38,6 % 17,0 %
Evropa 26,3 % 26,1 % 21,6 % 12,9 %

Frekvence pití alkoholu se v letech 2002–2014 kontinuálně snižuje napříč evropským regionem.

Na Maltě pije alkohol alespoň jednou týdně více než 1 ze 4 dívek (26 %).

2/7

Opilost u dětí je stále varováním.

Opakovanou opilost přiznává bezmála třetina patnáctiletých chlapců a stejně starých dívek. Experimentování s alkoholem v tomto věku je dle výsledků studie normální, ale zatímco u české mládeže nedošlo mezi lety 2002 a 2014 v této statistice k výrazné změně, evropský průměr trvale klesá. Varovným signálem jsou česká data také z toho důvodu, že opakovaná opilost – dvakrát a vícekrát – do patnáctých narozenin patří mezi rizikové faktory pro vznik závislosti a zdravotní komplikace v budoucnu.

2002 2006 2010 2014
ČR 33,3 % 33,5 % 43,0 % 30,1 %
Evropa 35,5 % 33,2 % 31,5 % 22,8 %

Nejméně se s opilostí potýkají dívky v Izraeli (5 %) a chlapci a dívky na Islandu (6 %).

V Maďarsku ve sledovaném období vzrostl počet dívek, které se opakovaně opily, z 26 % na 34 %.

3/7

První zkušenost s alkoholem? Později.

Tohle je dobrá zpráva! Svou první zkušenost s pitím alkoholických nápojů před čtrnáctým rokem uvádí stále méně mladých lidí v Česku. Zatímco v roce 2002 alkohol vyzkoušely téměř tři čtvrtiny školáků v tomto věku, o deset let později už to byla jen čtvrtina z nich! Jedná se o bezkonkurenčně největší pokles mezi všemi sledovanými zeměmi. Aktuální hodnotou (25 %) se navíc Česká republika řadí pod evropský průměr, který je o tři procentní body vyšší.

2002 2006 2010 2014
ČR 73,6 % 68,6 % 57,9 % 25,0 %
Evropa 46,2 % 44,7 % 38,8 % 28,0 %

Jen 4 % izraelských dívek a 5 % Islanďanek mají zkušenost s pitím alkoholu před třináctými narozeninami.

Nejčastěji mají brzkou zkušenost s alkoholem dívky v Estonsku (47 %), Litvě (41 %) a Řecku (38 %).

4/7

První alkoholový exces.

Zvyšuje se průměrný věk, kdy se mladí lidé v Česku poprvé opijí. Od patnáctiletých dívek a chlapců jsme zjišťovali, zda zažili první opilost před dovršením čtrnácti let. Kladně v roce 2014 odpovědělo přes 10 % všech respondentů, což je přibližně poloviční hodnota ve srovnání s výsledky výzkumu z roku 2002, kdy hlásil brzkou první opilost každý pátý školák (20,5 %).

2002 2006 2010 2014
ČR 20,5 % 18,2 % 17,7 % 10,7 %
Evropa 17,0 % 15,1 % 13,8 % 8,0 %

Pouze 1 % dívek v Izraeli se poprvé opije již ve třinácti letech.

První zkušenost s opilostí mají v největší míře třináctiletí chlapci i dívky v Litvě a Estonsku.

5/7

Mladí Češi pijí méně piva.

Změny návyků u mladé generace si výzkum všímá také v případě českého “národního” nápoje, piva. Jeho pravidelná konzumace kontinuálně a výrazně klesá jak u chlapců, tak u dívek. Zároveň platí, že také v této statistice se Česká republika u obou pohlaví drží stále nad evropským průměrem. Souvisí tento fakt se snadnou dostupností piva u nás a jeho všeobecnou tolerancí?

2002 2006 2010 2014
ČR 30,0 % 28,0 % 29,6 % 12,8 %
Evropa 18,9 % 16,3 % 13,3 % 8,1 %

Z 19 % v roce 2002 na 8 % v roce 2014 klesla konzumace piva v Evropě.

Nejvíce pijí pivo chlapci žijící ve střední a jižní Evropě.

6/7

Víno teenageři nepreferují.

97 % mladých Čechů pravidelně nepije víno. V konzumaci tohoto alkoholického nápoje si dívky i chlapci udržují pozitivní trend. Zatímco v roce 2002 popíjela týdně víno více než desetina mladých lidí u nás (11,5 %), o 12 let později se tato hodnota snížila téměř čtyřnásobně na 2,9 %. Spotřeba vína řadí českou mládež pod celoevropský průměr.

2002 2006 2010 2014
ČR 11,5 % 9,8 % 13,0 % 2,9 %
Evropa 8,0 % 6,6 % 5,2 % 3,7 %

V Estonsku, Irsku a Norsku pije pravidelně víno méně než 1 % patnáctiletých.

Nejvyšší spotřebu vína hlásí chlapci z Chorvatska (17 %), Rumunska a Maďarska (shodně 12 %).

7/7

Tvrdý alkohol týdně.

Podobně jako u piva i vína patnáctiletí Češi drží pozitivní trend. V roce 2014 se ke konzumaci tvrdého alkoholu dostal již jen jeden chlapec z dvaceti. U dívek to byla dokonce jen každá pětatřicátá. V obou případech je to o polovinu méně v porovnání s rokem 2002. Také díky tomu se česká mládež začíná řadit mezi země s podprůměrnou frekvencí pití tvrdého alkoholu.

2002 2006 2010 2014
ČR – Chlapci 10,6 % 10,2 % 12,8 % 5,0 %
ČR – Dívky 6,5 % 6,5 % 9,6 % 2,8 %
Evropa – Chlapci 13,1 % 9,9 % 9,4 % 6,0 %
Evropa – Dívky 10,5 % 7,2 % 6,7 % 3,7 %

V Anglii se týdenní spotřeba alkoholu snížila ze 29 % na 3 % u chlapců a 36 % na 5 % u dívek.

Malta je jedinou zemí, ve které více než 1 z 10 dívek pila týdně tvrdý alkohol (18 %).

O reportu

Tým HBSC ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vydaly výzkumnou zprávu „Konzumace alkoholu u adolescentů: Trendy a vývoj v rámci evropského regionu 2002–2014.“ Zpráva sleduje vývoj pravidelné konzumace různých druhů alkoholických nápojů (pivo, víno, tvrdý alkohol), první zkušenosti s nimi a všímá si také první či opakované opilosti.

O sběru dat

Sběr dat se uskutečnil v 36 zemích v letech 2002, 2006, 2010 a 2014. Studie přináší unikátní příležitost sledovat trendy a jejich proměny v čase, zároveň umožňuje navzájem porovnat zjištění mezi zapojenými zeměmi, respektive vztáhnout národní výsledky k celoevropskému průměru. Výzkum, kterého se zúčastnilo 250 000 náhodně vybraných patnáctiletých chlapců a dívek, je postaven na metodice HBSC.

Chcete jít více do detailu?
Žádný problém. Stáhněte si kompletní report se všemi daty o konzumaci alkoholu v ČR a dalších 35 zemích a prostudujte statistiky z naší výzkumné zprávy.

⇩ report v AJ školení pro učitele