Využívání sociálních sítí je předpokladem úspěchu mezi vrstevníky

Úspěch v kolektivu souvisí také s aktivitou na sociálních sítích. Mladí lidé, kteří tráví čas online, pociťují zvýšenou podporu od vrstevníků, žijí aktivně a nedostávají se tak často do konfliktů. Nad svými virtuálními aktivitami ale nesmí ztratit kontrolu. Mezi uživatele se znaky problémového užívání sociálních sítí patří bezmála desetina české mládeže.

Mladí Češi a sociální sítě – jak se to rýmuje?

Jak intenzivně využívají čeští školáci sociální sítě?
Jak velká část z nich nemá svůj online život pod kontrolou?
Které období je z hlediska užívání sociálních sítí nejcitlivější?
Projděte si klíčové závěry výzkumného týmu z olomoucké univerzity!

Studie v číslech

Naše klíčová zjištění

1/7

Od “neuživatelů” až k problémům na síti

Výzkum české děti rozděluje do čtyř skupin: od těch, které nejsou online vůbec, popř. jen sporadicky, přes normální a intenzivní uživatele až po ty, které dle studie vykazují znaky problémového chování.

4 kategorie využívání sociálních sítí z hlediska intenzity

1.
Nepoužívá sociální sítě
22,0 %

Domácí andílci

Pociťují sníženou podporu ze strany vrstevníků, tolik se nehýbou, ale také nemají sklony k užívání návykových látek a jsou úspěšní ve školním prostředí.
2.
Používá sociální sítě v normální (obvyklé) míře
51,5 %

Mainstream

Mají nejlepší hodnocení celkové životní spokojenosti, v žádném z ostatních sledovaných indikátorů obzvlášť nevynikají, ale zároveň v ničem nevykazují ani špatné výsledky či rizika.
3.
Sítě využívá intenzivně
17,9 %

Carpe diem

Mají nejlepší vztahy s vrstevníky a jsou i pohybově nejaktivnější, na druhou stranu mají větší sklony k užívání návykových látek (ve srovnání s “normály” i ne-uživateli), zvýšené riziko kyberšikany i šikany.
4.
Využívání sítí naznačuje problémové užívání
8,5 %

Houstone, máme problém

Nejproblematičtější skupina charakterizovaná kromě extrémně vysokého času tráveného u obrazovek také nízkou životní spokojeností, rizikem depresí, šikany i kyberšikany, disharmonickými vztahy v rodině i mezi vrstevníky. Tato skupina také nejvíce inklinuje k užívání návykových látek.
2/7

8 % českých školáků nemá využívání sociálních sítí pod kontrolou

Bezmála každý desátý mladý Čech ve věku 11–15 let vykazuje znaky problémového užívání sociálních sítí. Jinak řečeno: téměř desetina českých školáků nemá svůj život online zcela pod kontrolou.

Máte problém? Otestujte (se)!

Máte problém s online světem? Zajímá Vás, jestli je Vaše dcera nebo syn v problémech? Nebo prostě chcete vědět, jak poznat problematického uživatele? Není nic jednoduššího. Využijte náš interaktivní dotazník – stejný, který používáme ve výzkumu. A vězte, že problémové užívání sociálních médií souvisí se vznikem závislosti*.

Zajímají nás Tvé zkušenosti se ​sociálními médii.​Výrazem sociální média myslíme sociální sítě (​např. Facebook, Instagram, Twitter) a ​chatovací aplikace​(WhatsApp, Snapchat, Facebook Messenger).

V průběhu posledního roku…

Spustit test

Prosím, označ v každém řádku jednu odpověď.

a

… pravidelně ses přistihl/a, že nemůžeš myslet na nic jiného než na okamžik, kdy budeš znovu moci používat sociální média?

b

… pravidelně ses cítil/a nespokojený/á, protože jsi chtěl/a trávit více času na sociálních médiích?

c

… ses často cítil/a špatně, když jsi nemohl/a používat sociální média?

d

… ses snažil/a trávit méně času na sociálních médiích, ale neúspěšně?

e

… jsi pravidelně zanedbával/a jiné aktivity (např. Koníčky, sport), protože jsi chtěl/a používat sociální média?

f

… ses často hádal/a s ostatními kvůli používání sociálních médií?

g

… jsi pravidelně lhal/a svým rodičům nebo kamarádům o množství času, které trávíš na sociálních médiích?

h

… jsi často používal/a sociální média, abys utekl/a před nepříjemnými pocity?

i

… jsi měl/a vážný konflikt se svými rodiči nebo sourozenci kvůli Tvému používání sociálních médií?

* Tato klasifikace vychází z ověřené škály zabývající se problematickým PC hraním, validována byla mj. ​studií Social Disorder Media Scale - v​
íce zde​. Zařazení mezi uživatele vykazující problémové rysy předpokládá kladnou odpověď minimálně u 5 “symptomů” v tabulce, přičemž
mezi nimi musí být alespoň jeden ze tří „problémových“ (e, f, i).

3/7

Pozor mezi 11. a 13. rokem. A hlavně holky...

Klíčová změna ve využívání sociálních sítí se odehrává mezi 11. a 13. rokem. Prudce nahoru letí jak křivka popisující intenzitu online života českých školáků, tak počet uživatelů s přívlastkem “problémový”. U chlapců tento ukazatel roste o zhruba třetinu (z 6,3 na 8,5 %), u děvčat je nárůst více než dvojnásobný (z 5,2 na 12,0 %)! Nůžky mezi oběma pohlavími se pak s věkem nadále rozevírají - dívky jsou statisticky ve vyšším riziku problémového užívání sociálních sítí než chlapci.

4/7

Jak roste počet intenzivních uživatelů?

5/7

Online, nebo z očí do očí? Pětina dětí mluví o “svých věcech” raději online

Respektive dokonce o něco více. 22,5 % školáků ve věku 11 až 15 let se raději svěřuje s intimními záležitostmi, jako jsou jejich vnitřní pocity, tajemství nebo obavy, na síti než tváří v tvář. Tato tendence je ještě patrnější se vzrůstajícím věkem, byť ne razantně. U patnáctiletých se týká 27 % populace bez ohledu na pohlaví.

Extra

Zatímco u chlapců a děvčat patřících do skupiny normálních či intenzivních uživatelů najdeme skupinu tvořící 20–30 %, jež v osobních tématech preferuje online komunikaci, u problémových uživatelů už je to výrazných 44 %. Tedy se zvyšující se intenzitou užívání sociálních sítí roste i preference sdělovat osobní informace online.

6/7

Virtuální kámoši?

16 % dětí mezi 11 a 15 lety je každodenně v kontaktu s přáteli, se kterými se poprvé potkali na internetu. U jedenáctiletých se to týká každého desátého, u patnáctiletých každého pátého školáka. Nejčastěji – zcela logicky – jsou v online kontaktu s “virtuálními” přáteli intenzivní (34,7 %) a problémoví uživatelé (38,8 %).

7/7

Rodiče většinou nevědí, co děti na netu dělají

Děti uvádějí, že více než polovina rodičů (konkrétně 55 %) neví, co na sociálních sítích dělají. V případě uživatelů s problémovými rysy jde dokonce až o ⅔ rodičů, kteří nemají o online životě svých potomků ponětí. Přitom si ale dovedou velmi dobře pohlídat, s kým jde jejich syn nebo dcera ven a co tam dělá. O tom, jak “fyzicky” tráví volný čas jejich děti, má jasnou představu lehce přes 80 % z nich.

Rodiče nevědí, jak jejich děti tráví volný čas Rodiče nevědí, co jejich děti dělají na internetu
Neuživatelé 14,2 % 42,7 %
Normální 17,2 % 57,2 %
Intenzivní 22,2 % 58,9 %
Problémoví uživatele 33,0 % 69,1 %

Chcete mít čerstvé informace?
Žádný problém. Stáhněte si náš report s dalšími daty o online životě české mládeže a o tom, jak užívání sociálních sítí souvisí s dalšími charakteristikami jejich životního stylu – pohybovou aktivitou, vrstevnickou podporou, šikanou a celkovou životní spokojeností.

⇩ info poster ⇩ tisková zpráva školení pro učitele